Σύνδεση


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΦΙΣΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" για το σχολικό έτος 2016-2027

Ανάρτηση αφισών στο σχολείο μας στο πλαίσιο των πράξεων:

-"Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο"

-"Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , σχολικό έτος 2016-2017"

-"Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017".