Συνταξιδεύοντας με ένα πρωτόνιο στη λεωφόρο της ενέργειας

Parent Category: Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το σχολείο μας μέσω του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων "Συνταξιδεύοντας με ένα πρωτόνιο στη λεωφόρο της ενέργειας" που υλοποιείται από τους μαθητές του ΣΤ1 συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο Inspiring Science Education.

 

http://www.inspiring-science-education.net

 

Το Ευρωπαϊκό Έργο Inspiring Science Education έχει ως στόχο την παροχή κατάλληλων εργαλείων έτσι ώστε η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες να γίνει πιο ελκυστική, με περισσότερη φαντασία και περισσότερο διασκεδαστική για τους μαθητές.

 

     

 

Ο στόχος του προγράμματος δραστηριοτήτων "Συνταξιδεύοντας με ένα πρωτόνιο στη λεωφόρο της ενέργειας" είναι να κατανοήσουν η μαθητές την παγκοσμιότητα των πηγών ενέργειας και να έρθουν σε επαφή με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση των διαφόρων μορφών ενέργειας με κριτήριο την επίδραση στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. 

 

Μπορεί να χωριστεί σε τρεις θεματικές. 

 

Η πρώτη θεματική αφορά στην κατανόηση των πηγών ενέργειας και στη διερεύνηση της χρήσης τους.  Επίσης, στην ανακάλυψη τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας με κριτήριο το σεβασμό στο περιβάλλον χωρίς να επηρεάζονται οι συνθήκες διαβίωσης.

 

Η δεύτερη θεματική αφορά στην κατανόηση της δομής της ύλης και στον προβληματισμό για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας μέσα από τη διερεύνηση των πειραμάτων στο κέντρο πυρηνικών ερευνών CERN.

 

Η τρίτη θεματική αφορά στη χρησιμοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στις δύο προηγούμενες θεματικές για τη δημιουργία ενός παιχνιδιού για ηλεκτρονικού υπολογιστή με θέμα το ταξίδι ενός πρωτονίου στον επιταχυντή σωματιδίων του CERN.