Μορφές Ενέργειας

Parent Category: Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Στο πρότζεκτ αυτό κάθε ομάδα ασχολήθηκε με 1 ή 2 μορφές ενέργειας και δημιούργησε την αντίστοιχη παρουσίαση.