Σύνδεση


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις


Οι δραστηριότητες για το παιχνίδι μας

Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας!!!!  

 

   Scratch ...... Scratch ..... και πάλι Scratch!!!!

 

 

1η Δραστηριότητα : Η αρχή του παιχνιδιού.  Προβολή διαδοχικών εικόνων του CERN και ένα μήνυμα έναρξης.

2η Δραστηριότητα : Προσθήκη μηνύματος έναρξης.

3η Δραστηριότητα : Εξαφάνιση της μορφής.  Εμφάνιση των κουμπιών "CERN" και "Ξεκίνα"

4η Δραστηριότητα : Η λειτουργία του κουμπιού "CERN"