Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

 

Με τη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες λειτουργίας, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω, τα οποία και σας παρακαλούμε να τα διαβάσετε με πολύ μεγάλη προσοχή:

       Θεωρώντας σας συνεργάτες στην εκπαιδευτική μας προσπάθεια, ζητάμε από εσάς κατανόηση , συνεργασία και τήρηση των κανόνων του σχολείου μας.

Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία.  και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής.. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους κανόνες.

 

Η φοίτηση των μαθητών

Άφιξη στο σχολείο

Προσευχή

Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Αποχώρηση από το σχολείο

Διάλειμμα

Ειδικότερα για Γονείς ? κηδεμόνες

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ :

Παρακαλούμε για τη συνεργασία και την τήρηση των παραπάνω κανόνων, ώστε το σχολείο μας να λειτουργήσει  χωρίς προβλήματα και επιπλέον οι μαθητές μας να αναπτύξουν αρετές συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της σχολικής κοινότητας