Χρήσιμο Υλικό - Μέτρηση φυσικών μεγεθών

Μονάδες μέτρησης μήκους:

 

Μονάδες Μέτρησης Χρόνου:

 

 

Μετρώ το βάρος:

 

 

 

embed video plugin powered by Union Development