Σύνδεση


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις


Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σχολικού Έτους 2013-2014

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Ευαγγελιδάκης Ιωάννης

Δ/ντής - Δάσκαλος

2

Ψυλλινάκη Κλαίρη

Υποδ/ντρια - Δασκάλα Ε1

ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

3

Δαργωνάκη Άννα

Δασκάλα - Α1

4

Καπαράκη Στέλλα

Δασκάλα - Α2

5

Χατζημαρκάκη Δέσποινα

Δασκάλα - Β1

6

Χαιρετάκη Φωτεινή

Δασκάλα - Β2

7

Καρνιαδάκης Στέλιος

Δάσκαλος - Β3

8

Κωνσταντάκη Μαρία

Δασκάλα - Γ1

9

Κοκκινίδης Ανέστης

Δάσκαλος - Γ2

10

Καντσού Νίκη

Δασκάλα - Δ1

11

Γούλα Σοφία

Δασκάλα - Δ2

12

Ψυλλινάκη Κλαίρη

Δασκάλα - Ε1

13

Ατζεμιδάκη Άννα

Δάσκαλος - Ε2

14

Μανιδάκης Γιάννης

Δάσκαλος - ΣΤ1

15

Οικονόμου Ράνια

Δασκάλα - ΣΤ2

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

16

Τάνου Κατερίνα

Δασκάλα Ειδικής Αγωγής

 

   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

17

Τσαγκαράκης Νίκος

Εκπ/κός Φυσικής Αγωγής

18

Κουνενιδάκη Ζαχαρένια

Εκπ/κός Φυσικής Αγωγής

19

Φανουράκη Ρεβέκκα

Εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας

20

Τζαλονίκου Ιουλία

Εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας

21

Χαλικιά Σουζάνα

Εκπ/κός Μουσικής

22

Μακροπούλου Αλεξάνδρα

Εκπ/κός Θεατρικής Αγωγής

23

Κούπα Ευδοκία

Εκπ/κός Εικαστικών

24

Συλιγάρδου Φωτεινή

Εκπ/κός Πληροφορικής